Privacy Policy

Architect-Opleiding.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw gegevens nooit misbruiken.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met grote zorg is samengesteld, kan de eigenaar van deze informatieve website niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden op deze website.

Het is niet toegestaan om ongeautoriseerd en onbevoegd gebruik te maken van teksten, afbeeldingen, of anderszins inhoud van deze website.